Het dorpshuis Zeddam blijft behouden!

Krantenbericht oktober 2017

Stichting Dorpshuis Zeddam is de nieuwe eigenaar van Het Dorpshuis. Dat is goed nieuws voor alle verenigingen uit Zeddam. Zij weten nu zeker dat ze de komende jaren een onderkomen hebben. Dat is belangrijk voor het sociale leven in Zeddam. Cindy Veurink wordt exploitant van Het Dorpshuis.

Werkgroep succesvol
In november 2015 kreeg Zeddam, net zoals diverse andere plaatsen in de gemeente Montferland, te horen dat enkele welzijns-accomodaties door de gemeente afgestoten zouden worden in verband met bezuinigingen. In december 2015 werd vervolgens een werkgroep opgezet voor behoud van Het Dorpshuis. Deze bestond uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen en Zeddams KLANKBORD.
Na uitvoerig vooronderzoek bleek dat het niet eenvoudig was om voldoende draagkracht te vinden om het Dorpshuis over te nemen.
Totdat Cindy Veurink te kennen gaf dat zij de uitdaging aan wilde gaan om, samen met een Stichting voor het beheer, dit pand te gaan exploiteren. Uit die werkgroep werd een nieuwe Stichting samengesteld voor het beheren van dit pand. Stichting Dorpshuis Zeddam, bestaande uit Addie Thuis (voorzitter) Piet van der Putten (secretaris) en Willy Gerritsen (penningmeester). Deze stichting heeft het voor elkaar gekregen het pand over te nemen met behulp van financiële steun van de gemeente. Vanuit de politiek was Jurge Menting een belangrijk aanspreekpunt.

De koop is rond
Maandag 2 oktober jongstleden werd het koopcontract ondertekend bij de notaris en werd de Stichting Dorpshuis Zeddam eigenaar van het pand.
16 oktober 2017 heeft Cindy samen met Wendy Veurink de gehele exploitatie overgenomen van stichting Welcom.

Vragen over zaalhuur of andere zaken betreft het dorpshuis:
info@hetdorpshuiszeddam.nl

Per oktober 2020 is Wendy Veurink de hoofdexploitant en exploiteert zij het dorpshuis Zeddam samen met haar dochter Cindy Veurink.

Inmiddels is er een leuk team ontstaan met enthousiaste vrijwilligers.

Ook vrijwilliger worden of interesse om de stichting te ondersteunen in zaken als subsidies, vergunningen en onderhoud? Geweldig! Neem contact met ons op via info@hetdorpshuiszeddam.nl of bel Wendy 0314-653802

Een ruimte bij ons huren? Gezellig! Klik HIER voor meer informatie en neem contact met ons op via info@hetdorpshuiszeddam.nl of 0314-653802